.

 

PATRONAT HONOROWY 2020

.

29 EBMO

 

 

Z przyjemnością informujemy, że ustalona została data przyszłorocznych biegów.

30 Jubileuszowe Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków odbędą się we wtorek 21 czerwca 2022r.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków, przy udziale Miasta Sochaczew, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Gospodarzem imprezy, tradycyjnie już, będzie 3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej, przy aprobacie dowódcy gen.bryg. Kazimierza Dyńskiego.

 

 

 


 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia

Sochaczew, dnia 23.09.2021r.

 

Na podstawie &17 pkt 3 i &18 pkt 2 Zarząd Stowarzyszenia Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków  Stowarzyszenia, z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych, w dniu 12 października 2021r. o godz.16.30. W przypadku braku quorum o godz.16.45 w hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2  z następującym proponowanym  porządkiem:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia  Członków Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków i podjęcie uchwały nr 1
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków  prawidłowości zwołania  Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania Uchwał.
 4. Zatwierdzenie porządku Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały nr 2
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia EBMO i podjęcie uchwały nr 3
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej  Stowarzyszenia za rok 2020
 7. Dyskusja i   podjęcie uchwały nr 4
 8. Przedstawienie propozycji nowego Statutu i zgłaszanie uwag
 9. Uchwalenie nowego Statutu Stowarzyszenia. Uchwała nr 5

10.  Wybór Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej

11.  Zgłoszenie kandydatur i ich wybór:

- Prezesa Stowarzyszenia i podjęcie uchwały nr 6

- Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały nr 7

- Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały nr 8

12.  Zgłaszanie wniosków

13.  Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków.

 

 

 

 


 

Niestety z przykrością musimy odwołać i tegoroczne 29 Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków.

Planowane na 18 czerwca zawody, z oczywistych względów nie mogą się jednak odbyć, bowiem mimo tego, że do imprezy zostało jeszcze trochę czasu, i choć wiele przygotowań za nami, nie możemy liczyć na to , że sytuacja epidemiologiczna unormuje się na tyle, by imprezę zorganizować z takim rozmachem, z jakim byśmy chcieli.

 

Z nadzieją wypatrujemy nowego roku, byśmy mogli wszyscy - zdrowi i bezpieczni spotkać się na 30 Jubileuszowych Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków.

 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim naszym zawodnikom, ich opiekunom za dotychczasowe starty.

Dziękujemy organizatorom, wszystkim członkom Komitetu organizacyjnego za trud wkładany w pracę przy organizacji EBMO, za gotowość do działania w tym roku.

Dziękujemy Gospodarzom – 3 WBROP, panu gen. bryg. Kazimierzowi Dyńskiemu za przychylność dla naszych działań i przygotowania włożone w organizację imprezy.

Dziękujemy współorganizatorom – Miastu Sochaczew, Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, Firmie MARS Polska, naszym sponsorom, szczególnie Ministerstwu Sportu i Turystyki, a także Zarządowi Województwa Mazowieckiego za przyznane środki na organizację imprezy.

Liczymy ogromnie, że spotkamy się w przyszłym roku i wspólnie przygotujemy fantastyczne Biegi.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Mieczysław Głuchowski

Dyrektor Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków

 

 

 

 

 


 

 

 


 

Rozpoczęliśmy przygotowania do 29 Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków. Pandemia pokrzyżowała nam plany i musieliśmy odwołać tegoroczną 28 edycję naszej imprezy. Liczymy jednak na to, że 29 Biegi odbędą się jednak bez problemów. Nasze zawody planujemy na 18 czerwca 2021r. Z nadzieją wypatrujemy czerwca, byśmy mogli wszyscy - zdrowi i bezpieczni spotkać się na Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków.

W zakładce EBMO 2021 zamieszczony został regulamin i program imprezy. Na dzień dzisiejszy nie planujemy niestety biegów dla przedszkolaków. Jako pierwszy wystartuje Bieg Służb Mundurowych na 3 km. Niestety pojawił się  kolejny bieg memoriałowy ku pamięci zmarłego w tym roku pana Bogdana Pietraka.

Zdajemy sobie sprawę , że sytuacja epidemiologiczna jest trudna, ale liczymy, że do czerwca wszystko się jakoś ułoży. Tymczasem w imieniu Dyrektora Generalnego Biegów, całego Komitetu Organizacyjnego składamy wszystkim naszym uczestnikom, byłym, obecnym i przyszłym, Ich opiekunom, rodzicom, nauczycielom, wszystkim naszym partnerom, sponsorom i przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia świąteczne:

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,życzymy wszystkim, aby ten wyjątkowy czas był radosny i ciepły.

Te święta będą inne niż wszystkie. Mimo wszystko życzymy Państwu, by były równie radosne, jak wcześniejsze.

Niech wydarzenia mijającego roku, nie przyćmią wyjątkowej atmosfery, jaką niesie ze sobą świąteczny okres.

Nowy Rok 2021  niech będzie przede wszystkim pełen zdrowia, szczęścia i pomyślności.


 

 

 


 

W trosce o bezpieczeństwo zawodników , jak i opiekunów oraz samych organizatorów,  podjęto decyzję, że niestety 27 Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków , przełożone na 25 września 2020r. jednak się nie odbędą.

Liczymy na zrozumienie oraz na to, że w przyszłym roku sytuacja pozwoli na organizację jeszcze lepszej imprezy niż do tej pory.

W historii Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków tylko raz zdarzyło nam się zawody odwołać z powodu silnych opadów deszczu i przełożyć je na inny termin. Było to w roku 2013, kiedy pierwotnie impreza miała odbyć się 25 maja, a ostatecznie zawody odbyły się 8 czerwca. Jednak w tym roku to nie pogoda stoi nam na przeszkodzie , ale sprawa jest bardziej poważna.

Dlatego też z przykrością odwołujemy tegoroczne Biegi. I zaczynamy pracę nad przygotowaniem przyszłorocznej imprezy, by zrekompensować naszym zawodnikom brak możliwości startu w tym roku.

Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia i obyśmy spotkali się na Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków w roku 2021.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim naszym zawodnikom, ich opiekunom za dotychczasowe starty. Dziękujemy organizatorom, wszystkim członkom Komitetu organizacyjnego za trud wkładany w pracę przy organizacji EBMO. Dziękujemy Gospodarzom – 3 WBROP, panu gen. bryg. Andrzejowi Dąbrowskiemu za dotychczasową, udaną współpracę oraz panu gen. bryg. Kazimierzowi Dyńskiemu za przychylność dla naszych działań. Dziękujemy współorganizatorom – Miastu Sochaczew, Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, Firmie MARS Polska, naszym sponsorom, szczególnie Ministerstwu Sportu i Turystyki, a także Zarządowi Województwa Mazowieckiego za przyznane środki na organizację imprezy. Liczymy ogromnie, że spotkamy się w przyszłym roku i wspólnie przygotujemy fantastyczne Biegi.

Ze sportowym pozdrowieniem

Mieczysław Głuchowski

Dyrektor Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków

 

 

 

UWAGA ! WALNE ZEBRANIE !

Sochaczew, dnia 8 lipca 2020r.

 

Na podstawie &17 pkt 3 i &18 pkt 2 Zarząd Stowarzyszenia Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków zwołuje Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia, z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych, w dniu 22 lipca 2020r. o godz. 16.15 w przypadku braku quorum o godz.16.30 w hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2  z następującym proponowanym  porządkiem:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia  Członków Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków prawidłowości zwołania  Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania Uchwał.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia EBMO
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2019
 6. Dyskusja
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2019

10.  Zgłaszanie wniosków

11.  Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków.

 

 

BIEGI PRZEŁOŻONE NA 25 WRZEŚNIA 2020

Nie wiemy, kiedy wszystko wróci do jako takiej normalności. Wszyscy czekamy na to z utęsknieniem i nadzieją. Wiemy na pewno , że planowane na 19 czerwca 28 Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków się nie odbędą. Ustalona została nowa data tegorocznej imprezy, choć tak naprawdę nie mamy pewności, czy uda się Biegi w tym roku przeprowadzić. Niemniej jednak informujemy, że 28 edycja EBMO zaplanowana została na piątek 25 września 2020r. Trzymamy kciuki, byśmy mogli wszyscy spotkać się na imprezie zdrowi i bezpieczni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marszałek Senatu RP - Tomasz Grodzki objął honorowym patronatem 28 edycję Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków, życząc uczestnikom i organizatorom wielu sportowych emocji w duchu fair play.

 


 

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik ponownie objął honorowym patronatem kolejną edycję Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków.

 


 

Z przyjemnością informujemy, że patronat nad tegoroczną edycją Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków objął Maciej Małecki - sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Poseł na Sejm RP oraz Henryk Olszewski - Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Czekamy na potwierdzenia kolejnych patronatów.

 

 

 

W zakładce EBMO 2020 pojawił się już nowy regulamin i program Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków.

Przypominamy, że 28 edycja imprezy odbędzie się 19 czerwca 2020r. Można już pobierać formularz zgłoszeń dla swojej placówki szkolnej.

Wkrótce uruchomimy zapisy dla przedszkolaków i na bieg mundurowych.

 

 

 


 

UWAGA ! ZMIANA TERMINU ! Ostatecznie i nieodwołalnie 28 Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków odbędą się w piątek 19 czerwca 2020 roku. Już dziś zapraszamy!

 

Organizator:

Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków

Współorganizatorzy:

 

3 Warszawska Brygada Rakietowa

Obrony Powietrznej

 

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

 

Miasto Sochaczew

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

 

 

Firma MARS Polska

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Odwiedziny

Odsłon : 870892

Nasi sponsorzy


 

Wspierają nas

Patronat medialny