.

 

PATRONAT HONOROWY 2020

.

REGULAMIN 2018

REGULAMIN

XXVI EUROPEJSKICH  BIEGÓW  MŁODYCH  OLIMPIJCZYKÓW

1. Termin zawodów – 15 czerwca 2018r. r. w godz. 6 00 - 15 00

2. Miejsce zawodów: 3 Warszawska Bryg. Rakietowa Obrony Powietrznej W BIELICACH k. Sochaczewa

3. Uczestnicy:

a)      uczniowie szkół podstawowych

b)      uczniowie dotychczasowych gimnazjów

c)      uczniowie szkół ponadpodstawowych

d)      niepełnosprawni

4. Zgłoszenie należy kierować do dnia 11 maja 2018 r. na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3,  96-500 Sochaczew, tel./fax. (046) 862 77 59
tel. kom. 663 738 447, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (UWAGA ZMIANA ADRESU MAILOWEGO) http//:www.ebmo.pl
(po zgłoszeniu 2 500 zawodników lista startowa zostanie zamknięta)

5. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie:

a)   do 3 zawodników w każdym biegu szkół podstawowych

b)   do 4 zawodników w każdym biegu w kl. II i III dotychczasowych gimnazjów

c)   do 6 zawodników w  każdym biegu szkół ponadpodstawowych

6. Nagrody otrzymuje 10 pierwszych zawodników, dyplomy 6 pierwszych i medale  3 pierwszych zawodników w każdym biegu, a zwycięzca dodatkowo puchar.

7.  Opiekunowie zgłoszonych ekip odbierają pamiątkowe koszulki z XXVI biegów dla zawodników danej szkoły oraz koszulkę dla siebie, a także vouchery na posiłki i  jogurty  przy zgłaszaniu ekip. Zawodnicy zobowiązani są wystąpić w otrzymanych  koszulkach w ceremonii otwarcia oraz poszczególnych biegach.

8. Każda szkoła uczestnicząca w ceremonii otwarcia otrzyma pamiątkowy puchar lub statuetkę, natomiast 6 najoryginalniej prezentujących się szkół  otrzyma pamiątkowe puchary/  czas prezentacji danej szkoły podczas ceremonii otwarcia nie może przekroczyć 20 sekund/.

9. Za posiadanie aktualnych badań lekarskich przez zawodników odpowiadają ich opiekunowie.

10. ZMIENIA SIĘ DOTYCHCZASOWA PUNKTACJA ZESPOŁOWA SZKÓŁ.

W TEGOROCZNEJ EDYCJI TRZY NAJLEPSZE SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKACH W PUNKTACJI ZESPOŁOWEJ (ŁĄCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW) OTRZYMAJĄ PUCHARY. PUCHARY OTRZYMAJĄ RÓWNIEŻ WSZYSTKIE EKIPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I

12

II

10

III

9

IV

8

V

7

VI

6

VII-X

5

XI-XV

4

XVI-XX

3

XXI-XXV

2

XXVI i pozostali zawodnicy biegu

Po 1 pkt

11. Zawodnicy punktują dla swoich szkół wg następującej zasady: zawodnicy zajmujący 26 miejsce i pozostałe miejsca w danym biegu otrzymują po 1 pkt, a wiec wszyscy zawodnicy w każdym biegu punktują dla swojej szkoły.

12. Kierownicy i opiekunowie poszczególnych szkół odpowiadają za bezpieczeństwo i dyscyplinę swoich ekip.

13. Również w tegorocznej imprezie „karty startowe”, które zabezpiecza organizator, będą jednocześnie numerami startowymi. Zatem zawodnicy nie mogą posiadać dodatkowych numerów startowych.

14. Przyjęcie zawodników wraz z nadanymi numerami startowymi potwierdzone zostanie pisemnie.

15. Udział w zawodach jest bezpłatny.

16. Organizator nie odpowiada za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach.

17. Ubezpieczenie zawodników jest obowiązkiem szkoły, która zgłasza ekipę ponadto impreza jest ubezpieczona przez Organizatora.

18. Zawodnicy muszą posiadać ważne legitymacje szkolne.

19. Zawodnicy startują w butach bez kolców.

20. Wszelkie zmiany na listach startowych można korygować najpóźniej do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 15 00 na nr fax: (046) 862 77 59 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   - UWAGA ZMIANA ADRESU MAILOWEGO

21. Organizuje się BIEG OPEN na dystansie 3 000 m, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.

21. UWAGA! Obowiązuje limit zgłoszeń w Biegu Open do 100 osób. Zgłoszenia do udziału  należy składać na adres

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, tel./fax. (046) 862 77 59

tel. kom. 663 738 447, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

bądź, w przypadku dostępności miejsc , w dniu zawodów w godzinach 10.00 – 13.30 w recepcji zawodów, gdzie uczestnicy otrzymają numery startowe. Nagrody i medale w Biegu Open wręczane według zasady, obowiązującej w pozostałych biegach.

22. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:

a) przyjęcie warunków regulaminu biegów,

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów ,

c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegów.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna według   RODO.

 

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków z siedzibą ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, NIP 837-16-86-527, REGON 0158718-26, tel. 46 862-77-59

 

Cel przetwarzania danych (art. 6 RODO )

  1. 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania działań statutowych Stowarzyszenia.
  2. 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zorganizowania XXVI Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków.
  3. 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpowszechniania sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Podstawa  prawna  (art. 6 RODO )

Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa  oraz na podstawie umowy powierzenia danych a w innym przypadku odbiorcom tylko za wyraźną zgodą osoby której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe  będą przechowywane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa i po tym  okresie zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.

Pan/Pani dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzecich oni organizacji międzynarodowych.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO),  usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani,     iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Pana/Panią  danych osobowych jest nieobowiązkowe a brak zgody będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w XXVI Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ART. 13 RODO ART. 14 RODO

 

Organizator:

Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków

Współorganizatorzy:

 

3 Warszawska Brygada Rakietowa

Obrony Powietrznej

 

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

 

Miasto Sochaczew

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

 

 

Firma MARS Polska

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Odwiedziny

Odsłon : 891972

Nasi sponsorzy


 

Wspierają nas

Patronat medialny