.

 

PATRONAT HONOROWY 2020

.

RODO

Klauzula informacyjna według   RODO.

 

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków z siedzibą ul. Olimpijska 3,

96-500 Sochaczew, NIP 837-16-86-527, REGON 0158718-26, tel. 46 862-77-59

 

Cel przetwarzania danych (art. 6 RODO )

  1. 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania działań statutowych Stowarzyszenia.
  2. 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zorganizowania XXVI Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków.
  3. 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpowszechniania sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Podstawa  prawna  (art. 6 RODO )

Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa  oraz na podstawie umowy powierzenia danych a w innym przypadku odbiorcom tylko za wyraźną zgodą osoby której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe  będą przechowywane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa i po tym  okresie zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.

Pan/Pani dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzecich oni organizacji międzynarodowych.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO),  usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani,                                  iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Pana/Panią  danych osobowych jest nieobowiązkowe a brak zgody będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w XXVII Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ART. 13 RODO ART. 14 RODO

 

Organizator:

Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków

Współorganizatorzy:

 

3 Warszawska Brygada Rakietowa

Obrony Powietrznej

 

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

 

Miasto Sochaczew

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

 

 

Firma MARS Polska

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Odwiedziny

Odsłon : 849872

Nasi sponsorzy


 

Wspierają nas

Patronat medialny